บอดี้เชพ Mana Capsule แค็ปซูลเชียงดา ลดเบาหวาน มีคุณสมบัติ ฆ่าน้ำตาล
บอดี้เชพ Mana Capsule แค็ปซูลเชียงดา ลดเบาหวาน มีคุณสมบัติ ฆ่าน้ำตาล

บอดี้เชพ Mana Capsule แค็ปซูลเชียงดา ลดเบาหวาน

MANA ชนิดแค็ปซูล สมุนไพรเชียงดาสกัด 100% จำนวน 120 เม็ดแค็ปซูลสมุนไพรเชียงดา มีคุณสมบัติในการ “ฆ่าน้ำตาล”

เลข อ.ย. 50-1-02254-2-0018

เชียงดา เป็นผักพื้นบ้านทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันอยู่ในโครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช” ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีชื่อเรียกต่างกันในแต่ละภูมิภาค เช่น ผักเจียงดา จินดา ผักเซ็ง ม้วนไก่ ผักวัน ผักฮ่อนไก่ เครือจันปา หรือผักอีฮ่วน เป็นต้น ผักเชียงดาเป็นไม้เลื้อยที่พบทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เถาแก่มีสีน้ำตาล ใบสีเขียวแก่ รูปร่างใบแตกต่างกันใบตามสามพันธุ์ เช่น รียาว รีสั้น หรือเป็นรูปหัวใจ

not rated ฿790.00 Add to cart